Connie Schlichtkrull
Psykoterapeut | Uddannet ved Psykoterapeutisk Institut | Terapi-CS.dk
Kontakt
Tlf: 26 85 11 38
kontakt@terapi-cs.dk

Individuel terapi

I et terapiforløb har du mulighed for en dybere indsigt i dig selv og dermed en større forståelse for din adfærd, egne reaktionsmønstre
og overlevelsesstrategier, som har været gode for dig i barndommen,
og som ikke er særlig hensigtsmæssige nu.

Jeg arbejder bl.a med opmærksomhed på din selvstøtte og dit selvværd og tager udgangspunkt i her - og nu.

Min mission er ikke at rådgive og fikse dit liv, men at give dig mulighed for at finde svaret i dig selv ved hjælp af reflekterende spørgsmål og ved at fokusere på dine positive ressourcer.

Emner for terapi kan være:


• Tab, sorg og smerte.
• Alvorlig sygdom. Har stort kendskab til HIV-smittede og deres problematik.
• Vrede, jalousi.
• Skyld, skam.
• Stress, kriser.
• Angst.
• Ensomhed, forladthed.
• Depression.
• Vold.
• Overgreb, incest.
• Misbrugsproblematikker, alkohol, stoffer, medicin, mad.
• Selvskadende adfærd, f.eks. spiseforstyrrelser eller cutting.
• Eksamensangst.
• Familieforhold: Børn, skilsmisse, stedfamilier, søskendeforhold, parforhold.
• Mor–datter–forhold.
• Far-søn-forhold.
• Familie genogram (et indre ”landkort” over din familiemæssige baggrund, stamtræ).
• Personlig udvikling. Tanker, følelser, mening.
• Og måske noget helt andet. Det er dig, der bestemmer.

Foto af Charlotte Klinke.
tilbage til forsiden